กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-7 ต.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/15486/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: แม่ฮ่องสอน (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์ แม่ฮ่องสอน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์แม่ฮ่องสอน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์แม่ฮ่องสอน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา จ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะ และคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และผลการพิจารณาการบริหารกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ กษ ๐๖๐๒/ว๒๕๒๔๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

๑. จบการศึกษาไม่ดํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒. เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานไนหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

๑. รับผิดชอบการดูแล การเลี้ยงสัตว์และผลิตพันธุสัตว์
๒. รับผิดชอบด้านการดัดขนแกะ
๓. รับผิดชอบงานด้านเก็บและบันทึกช้อมูลต้านสัตวบาล
๔. รับผิดชอบงานด้านผลิตพืชอาหารสัตว์ เตรียม จัดหาและสำรองเสบียงสัตว์
๕. ปฏิบัติงานอื่นทั่Iด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงคํสมัคร ชอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์ แม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์ แม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2564 – 7 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments