กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ส.ค. 2564

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15324/ หรือ
ตำแหน่ง: พี่เลี้ยง,พยาบาล,นักกายภาพบำบัด
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-15,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปรากา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง รับสมัครงาน

ด้วยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กองคุ้มครองสวัสดีภาพ และพัฒนาคนพิการ กรมส่งเสรัมและพัฒนาคุณภาพขวิดคนพิการ มิความประสงค์จะรับสมัครมุคค?ทั่วไป เพี่อจัดจัางเป็นจัางเหมาบริการและลูกจ้างทั่วคราว จำนวน ๕ อดรา ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอยดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พี่เลี้ยง

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักกายภาพบำบัด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พี่เลี้ยง

มีวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป


ผู้ช่วยพยาบาล

มีวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีใบประกาศนียบัตร เกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาล


นักกายภาพบำบัด

มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการแพทย์ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขา กายภาพบำบัด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พี่เลี้ยง


ผู้ช่วยพยาบาล


นักกายภาพบำบัด

วิชาที่สอบ

พี่เลี้ยง


ผู้ช่วยพยาบาล


นักกายภาพบำบัด

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปรากา สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปรากา เลขที่ 374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2564 – 30 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.024625232

ต่อ 17

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments