กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ส.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15189/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายคาบ สังกัดโรงพยาบาลอุดรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วย โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายคาบ สังกัดโรงพยาบาลอุดรดิตถ์ ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการ อำนาจตาม ความในหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๕.๑๔/ว ๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้หัวหน้าหน่วยบริการเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งจ้างหรือให้ลาออก จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายคาบ สังกัดโรงพยาบาลอุดรดิตถ์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

(๑) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่
(๒) ได้รับรุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(๓) จบหลักสูตรประกาศนึยบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง ตามที่สถาบันที่กระทรวง สาธารณสุขรับรอง
(๔) มีประสบการณ์ด้านการนวดหรือเป็นพนักงานนวดแผนไทยมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานนวดแผนไทยหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงสาธารณสุข  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments