กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ส.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ส.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15136/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการกงสุล)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย

ด้วยกรมการกงสุลจะดำเนินการสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสบุนภารกิจการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. มีสัญชาติไทย
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
 3. มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
  และใช้ทักษะในการสื่อสารมวลชน อาทิ ล่ามแปลภาษา พนักงานต้อนรับ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ วิชาชีพในลักษณะเดียวกันอื่น ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เป็นอย่างดี
 5. เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVI □-๑๙) เรียบร้อยแล้ว (วัคซีน Sinovac ครบ ๒ เข็ม หรือวัคซีน AstraZeneca อย่างน้อย ๑ เข็ม หรือวัคซีนยี่ห้ออื่น ที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขรับรองว่าประสิทธิภาพเพียงพอ)
 6. ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
 7. พร้อมปฏิบัติงานที่สถานที่ฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย

 1. สนับสบุนหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ในภารกิจการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย ณ สถานที่ฉีดวัคซีนให้แก่คนต่างชาติ ตามที่กรมการกงสุลมอบหมาย
 2. ให้ข้อมูลคำแนะนำ แก่ไขปัญหาเฉพาะหน้าและช่วยสื่อสารกับชาวต่างชาติที่เดินทาง มารับการฉีดวัคซีนเข้าใจและปฏิบัติตามเพื่อให้การฉีดรืคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกัน โรคที่ราชการกำหนด
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและกำกับกลุ่มชาวต่างชาติที่เดินทาง มารับการฉีดวัคซีน
 4. สนับสนุนงานและปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครส่งเอกสารการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF/JPEG ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ protectthai0302@mfa.mail.go.th หรือ ที่

กรมการกงสุล กรมการกงสุล (กองคุ้มครองฯ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 – 8 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments