สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 ต.ค. 2564

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 ต.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/15484/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,200-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศรับลมัครงานสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1)    วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
2)    สามารถใช้ Microsoft Word, Excel และ Power Point ไดในระดับ ดี – ดีมาก
3)    มีความรู้ความเข้าใจในการพิมพ์และจัดรูปแบบหนังสือราชการ เช่น หนังสือครุฑ บันทึกภายใน ในระดับดี -ดีมาก
4)    อัตราการพิมพ์ภาษาไทย 35 คำต่อนาที ภาษาอังกฤษ 45 คำต่อนาที
5)    มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา และสามารถทำงานในสภาวะกดดันและเร่งด่วนได้
รวมถึงต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1)    พิมพ์งานตามที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบของหนังสือราชการ
2)    สนับสนุนการจัดทำเอกสารและงานธุรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Copy เย็บเล่ม รับและส่งแฟกซ์ และ ผลิตเอกสารที่ใช้สำหรับการประชุม

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครช่องทางการส่งเอกสาร อีเมลล์ dctt.nsc@gmail.com

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – 19 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0906619661

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 ก.ย. 2564

สอบวันที่: 30 ก.ย. 2564

ประกาศผลสอบ: 30 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments