สนจ.กระบี่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ส.ค. -19 ส.ค. 2564

สนจ.กระบี่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ส.ค. -19 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.กระบี่

ลิงค์: https://ehenx.com/15128/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กระบี่ (สำนักงานจังหวัดกระบี่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ส.ค. – 19 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.กระบี่ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานจังหวัดกระบี่

ด้วยจังหวัดกระบี่ จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในการบริหารงานพนักงานราชการ ประกอบกับคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๕๐๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป สังกัด สำนักงานจังหวัดกระบี่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.กระบี่  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานจังหวัดกระบี่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 – 19 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.กระบี่

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments