กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ต.ค. -24 ต.ค. 2562 รวม 13 อัตรา,

กศน.  เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ต.ค. -24 ต.ค. 2562 รวม 13 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กศน.

"กศน. "

ลิงค์: https://ehenx.com/5572/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,ครูกศน.ตำบล,
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์ (สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ต.ค. – 24 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กศน. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป้นพนังกานราชการทั่วไป เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง จำนวน 13 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จำนวน 9 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

ประเภท : บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

ประเภท : บริหารงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ครู กศน.ตำบล

ประเภท : บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

 1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

นักวิชาการพัสดุ

 1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สขาวิชาทางกฎหมาย สาขาิชาการจัดการการคลัง และสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์
 2. มีคามรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

ครู กศน.ตำบล

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. รับรองทุกสาขา
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

 

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมภูกระโดง สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 – 24 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศน.

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments