กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ต.ค. -25 ต.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการศาสนา

"กรมการศาสนา "

ลิงค์: https://ehenx.com/5571/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศาสนา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการศาสนา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ต.ค. – 25 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการศาสนา

 

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการศาสนา

ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา สังกัดสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน ๑ ตำแหน่ง
(๑) สนับสนุนงาน ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
(๒) สนับสนุนงาน ด้านการขยายเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรม และสร้างความเข้มแข็ง เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
(๓) ประสานความร่วมมือเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการนำหลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
(๔) สนับสนุนงานทุกกิจกรรม/โครงการ ของสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
(๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒. ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา สังกัดสำนักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
จำนวน ๒ ตำแหน่ง
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย แผน ในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
(๒) จัดทำและประสานแผนปฏิบัติการกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
(๓) ดำเนินการจัดทำมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
(๔) นำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๓. ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา สังกัดกองศาสนพิธี จำนวน ๑ ตำแหน่ง
(๑) ปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล
(๒) ปฏิบัติงานพระบรมราชานุเคราะห์ พระบรมราชูปถัมภ์
(๓) ปฏิบัติงานรัฐพิธี และศาสนพิธี
(๔) ดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการศาสนา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง โดยขอรับและยื่นใบสมัครสอบได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร10310 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 – 25 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการศาสนา

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments