สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ก.ค. 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ก.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบ

"สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ"

ลิงค์: https://ehenx.com/10142/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาโท

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,400 บาท

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,400 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สถิติศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
  3. มีความสามารถในการเขียนข้อเสนอโครงการเป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสารสนเทศ รวมไปถึงการใช้โปรแกรม Microsoft office (Excel) ในระดับดีเยี่ยม
  5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลระบบการจัดการโรงการ เช่น NRIIS, eMENSCR, E-Budget และ E-Project Tracking system เป็นต้น
  6. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนในระดับต่างๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติราชการ
  7. มีความสามารถในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจการต่างๆ ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี
  8. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานและเอกสารในการชี้แจงงบประมาณ
  9. มีความยืดหยุ่นเวลาในการทำงาน
  10. มีความพร้อมที่จะปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 – 29 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments