มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ก.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครสอบ

"มหาวิทยาลัยมหิดล"

ลิงค์: https://ehenx.com/9801/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่หน่วยควบคุมคลังพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานพัสดุ

1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ไม่จำกัดสาขา)

2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานพัสดุ

1. รับ และตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุ ยอดการเบิกวัสดุ และตรวจนับวัสดุให้ครบถ้วนตามรายการ และจำนวนที่ตัดจ่ายของแต่หน่วยงาน เพื่อเตรียมจ่ายวัสดุ รวมถึงการบันทึกข้อมูลยอดการเบิกจ่ายวัสดุ การตรวจนับซากวัสดุ เป็นต้น

2. จัดเก็บวัสดุแยกตามประเภทและหมวดหมู่ในคลังวัสดุ และช่วยตรวจนับวัสดุสำรองคงเหลือประจำเดือน และประจำปี

3. จัดทำเอกสารเสนอขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญา

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

5. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 29 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments