กรมชลประทาน สจจ.26 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564

กรมชลประทาน สจจ.26  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมชลประทาน สจจ.26

ลิงค์: https://ehenx.com/15395/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,285-15,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี (สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมชลประทาน สจจ.26 เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษรกรรมที ๒๖

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัคเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วย สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๖ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเตือน ตำแหน่งบีดิกร และตำแหน่งเจ้าพนักงาบธุรการ อะนั้นอาคัยอำนาจดาม ดำสังกรมชลประทานที่ ข๙/๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖® เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชกาวปฎิบ้ติ วาชการด้านบริหารงานบุคคลแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเตือน สังกัดสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๖ ไดยมืรายสะเอืแดดังบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


เจ้าพนักงานธุรการ

  1. ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือที่ทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  2. ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือที่ทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมชลประทาน สจจ.26  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 เลขที่ 155 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 – 17 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.035591203

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมชลประทาน สจจ.26

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments