กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ก.ค. -30 ก.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมวิชาการเกษตร"

ลิงค์: https://ehenx.com/9817/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ก.ค. – 30 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กปผ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (กปผ.) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิทยาศาสตร์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเกษตร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเคมี ทางปฐพีวิทยา


นักวิชาการเกษตร

ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ทางวิทยาศาสตร์ การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและออกแบบผลิตภัณฑ์
 2. วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง เพื่อหาองค์ประกอบ หรือคุณสมบัติ ทางวิทยาศาสตร์
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการเกษตร

 1. ปฏิบัติงานวิชาการเกษตร เกี่ยวกับ การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และบริการตรวจวิเคราะห์ด้านดิน น้ำ ปุ๋ย พืช จุลินทรีย์ดิน และสารเคมีทางการเกษตร ตรวจสอบและรับรองปัจจัยการผลิต
 2. บันทึก ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการทดลอง ด้านดิน ปุ๋ย น้ำ พืช จุลินทรีย์ดิน และสารเคมีทางการเกษตร รวมทั้งข้อมูลผลการวิเคราะห์ตรวจสอบปัจจัยการผลิต
 3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล พ.ร.บ. ที่กรมฯ รับผิดชอบ
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิทยาศาสตร์

 • ทดสอบความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ
 • ทดสอบความรู้ในการตรวจสอบการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • ทดสอบความรู้ใน พ.ร.บ. ของกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการเกษตร

 1. ทดสอบความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล รวมทั้งความรู้ในงานด้านต่างๆ ของกรมฯ
 2. ทดสอบความรู้ทางการเกษตรด้านพืช ความรู้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ที่กรมฯ รับผิดชอบ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 – 30 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments