กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ก.ค. -30 ก.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/3156/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สงขลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ก.ค. – 30 ก.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และตำแนห่งนายช่างไฟฟ้า (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนกงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา)

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นายช่างไฟฟ้า

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


เจ้าพนักงานการเกษตร

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างไฟฟ้า

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องกล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าพนักงานการเกษตร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างไฟฟ้า

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษา 
เครื่องจักรและเครื่องกลการเกษตร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร และไฟฟ้าโรงงาน คำนวณราคา และประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าพนักงานการเกษตร

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรตลอดจนการช่วยเหลือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
ในการศึกษาข้อมูล การผลิตการตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิต การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
การจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต 
การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการ 
การผลิตในพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. – 30 ก.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมการเกษตร

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments