สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพั ฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ส.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพั

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพั ฒนาเกษตรกร

ลิงค์: https://ehenx.com/3382/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,250-
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ส.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประสงค์จะรับสมัครีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานทั่วไป

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานทั่วไป

เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบคือวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขชองสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

วิชาที่สอบ

สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

1) ความรู้ทั่วไป

  • ความรู้ด้านงานสารบรรณ
  • ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทั้งภายในและต่างประเทศ
  • ความรู้ทั่วไปด้านการเกษ๖ร
  • ความรู้ทั่วไปด้านอื่นๆ

2) ความรู้เกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

  • พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
  • ระเบียบฯ ข้อบังคับ และประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพั ฒนาเกษตรกร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 ส.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพั ฒนาเกษตรกร

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments