กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 มี.ค. 2562

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 มี.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ลิงค์: https://ehenx.com/2468/ หรือ
ตำแหน่ง: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสป.
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,600-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

เรื่อง การจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรงศึกษาธิการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,600 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,600 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

ปริญญาตรีขึ้นไป

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงศึกษาธิการ :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก ถ.ราชดำเนินนอก แขวงดุสิต ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 – 29 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.026285643

  ต่อ 453

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงศึกษาธิการ

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments