กรมการกงสุล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 พ.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมการกงสุลกรมการกงสุล

กรมการกงสุล

ลิงค์: https://ehenx.com/2642/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานตรวจคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ครั้งที่2/2562
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 พ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการกงสุล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2/2562

ด้ยกระทรวงการต่างประเทศมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล จำนวน 4 อัตรา (อัตราว่างแรกเริ่ม) ในอัตราเงินเดือน เดือนละ 17,000 บาท บรรจุภายในเดือนมิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบจะขึ้นบัญชีรายชื่อไว้ 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานตรวจคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2/2562

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานตรวจคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2/2562
  • หญิงหรือชาย มีสัญชาติไทย สำหรับผู้สมัครที่เป็นชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปและมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยผู้สมัครต้องเป็ฯผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเกียวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
  • มีความรู้ด้านอื่นๆ อาทิ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐาน และความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจที่พร้อมให้บริการประชาชน
  • สามารถปฏิบัติงาน ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือในหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์ ได้เต็มเวลาในวันและเวลาราชการ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการกงสุล :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ ชั้น 3 กรมการกงสุล เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 – 17 พฤษภาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025751058

หรือสมัครทงาไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง “พนักงานจ้างเหมาบริการ” (โอยเอกสารที่จัดส่งมาต้องมีการลงทะเบียนรับจากสำนักงานไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ปิดรับสมัคร)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการกงสุล

แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments