สทอภ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 เม.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

สทอภ

สทอภ

ลิงค์: https://ehenx.com/2469/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม(พัฒนาซอฟแวร์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สทอภ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ

ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการเพื่อ) ปฏิบัติงานภายใต้สำนักโครงการธีออส 2 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม(พัฒนาซอฟแวร์)

ประเภท : ลูกจ้างโครงการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม(พัฒนาซอฟแวร์)
 1. อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 2. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนาแอปพลิเคชั่น หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 5. หากมีความรู้และประสบการณ์ดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. มีความสามารถในการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
  2. มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมแบบฝังตัว หรือ โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
  3. มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพ (Image Processing)
 6. สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีได้

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สทอภ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 10 เม.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สทอภ

แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments