สทอภ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 มี.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สทอภสทอภ

สทอภ

ลิงค์: https://ehenx.com/2470/ หรือ
ตำแหน่ง: นักภูมิสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สทอภ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการเพื่อปฏิบัติงานภายใต้ กลุ่มภารกิจพิเศษด้านพัฒนาการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักภูมิสารสนเทศ

ประเภท : ลูกจ้างโครงการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักภูมิสารสนเทศ
 1. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
 2. คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านภูมิสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ การสำรวจผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 4. สามารถใช้โปรแกรมสำหรับงานเอกสารต่างๆ ได้ดี เช่น MS Word, MS Excel Powerpoint รวมทั้งใช้ Internet ได้
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีความคล่องแคล่ว มีปฏิภาณไหวพรบิดี และมีทัศนคติเชิงบวกในการบริการ รวมถึงสามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. สามารถปฏิบัติงานได้ แม้อยู่ในสภาวะกดดัน
 7. หากมีความรู้ หรือประสบการณ์ดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ
  2. มีความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง ในระดับดี โดยมีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษแนบ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สทอภ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 29 มี.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สทอภ

แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments