สอบท้องถิ่นอาจพิจารณาให้โอนไปดำรงตำแหน่งในอปท.อื่นภายในกลุ่มภาค/เขต,ไม่ต้องรอครบ2ปี

สอบท้องถิ่นอาจพิจารณาให้โอนไปดำรงตำแหน่งในอปท.อื่นภายในกลุ่มภาค/เขต,ไม่ต้องรอครบ2ปี

ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://ehenx.com/1756/ หรือ
เรื่อง: อาจพิจารณาให้โอนไปดำรงตำแหน่งในอปท.อื่นภายในกลุ่มภาค/เขต,ไม่ต้องรอครบ2ปี


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

มติ ก.กลาง เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

มติ ก.กลาง เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 โดยกำหนดใหข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่บรรจุใหม่หากผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว แต่ยังดำรงตำแหน่งไม่ครบ 2 ปี นายก อปท.โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด อาจพิจารณาให้โอนไปดำรงตำแหน่งใน อปท.อื่น ภายในกลุ่มภาค/เขต ที่ผู้นั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้งได้ โดยให้ ก.กลางกำหนดเหตุผลความจำเป็นว่าควรมีอะไรบ้าง ครับ

แหล่งที่มา: https://www.facebook.com/Suttipong-Juljarern-238857376272570/

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ | แหล่งที่มา |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

,