กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ 9 ม.ค. -29 ม.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมแพทย์ทหารบก

กรมแพทย์ทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/1758/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม80อัตรา,นายทหารประทวน,ชาย/หญิง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการแพทย์ทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ม.ค. – 29 ม.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมแพทย์ทหารบก

เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแพทย์จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารประทวนชาย
จำนวน 50 อัตรา
คุณวุฒิ ม.ปลาย

นายทหารประทวนชาย/หญิง
จำนวน 20 อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ต่อจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นายทหารประทวนชาย จำนวน 50 อัตรา
 1. เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพบก (เหล่าแพทย์) เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ หรือกองทัพเรือ (เหล่าอื่น ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ โดยมีเอกสารรับรอง และ/หรือ มีประกาศนียบัตรว่าได้เข้ารับการอบรมในด้านการแพทย์และพยาบาล ในระหว่างเป็นทหารกองประจำการ)
 2. ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วก่อนวันรับสมัคร (ปลดจากกองประจำการแล้ว)
 3. อายุระหว่าง 18 ปี – 25 ปี เกิดปี พ.ศ.2537 – 254 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2537 ถึง 1 เม.ย. 2544)
 4. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
 5. มีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป รอบอก 76 ซม. ขึ้นไป น้ำหนัก 48 ขึ้นไป โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายจากการวัดขนาดร่างกายในวันรับสมัคร
 6. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
นายทหารประทวนชาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา
 1. เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) หรือเป็นทหารกองเกิน หรือเป็นทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า)
 2. อายุระหว่าง 18 ปี – 25 ปี เกิดปี พ.ศ.2537 – 254 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2537 ถึง 1 เม.ย. 2544)
 3. ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ต่อจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาของเหล่าทัพ หรือสถาบันการศึกษาอื่น ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
 4. ชาย มีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป รอบอก 76 ซม. ขึ้นไป น้ำหนัก 48 กก. ขึ้นไป โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายจากการวัดขนาดร่างกายในวันรับสมัคร
  หญิง มีความสูงตั้งแต่ 150 ซม. ขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายจากการวัดขนาดร่างกายในวันรับสมัคร และต้องไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ (เนื่องจากมีการทดสอบร่างกาย และเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ซึ่งหากตรวจพบภายหลังคณะกรรมการสามารถพิจารณาสงวนสิทธ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุได้)
 5. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

วิธีการสมัครงาน กรมแพทย์ทหารบก :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครสอบ ณ กองกำลังพล กรมการแพทย์ทหารบก กรมการแพทย์ทหารบก ชั้น 2 เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 – 29 มกราคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.023544425

โทร ทบ.94414

สอบวันที่: 5 ก.พ. 2562

ประกาศผลสอบ: 12 ก.พ. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมแพทย์ทหารบก

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments