สพฐกำหนดการสอบครู2562


ฝากประชาสัมพันธ์

สพฐ

สพฐ

ลิงค์: https://ehenx.com/1748/ หรือ
เรื่อง: กำหนดการสอบครู2562


สพฐ เปิดรับสมัครสอบ

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี 2562

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศฑ 0206.6/ว16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

ประกาศรับสมัครคัดเลือก

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

รับสมัครคัดเลือก

วันพฤหัสที่ 18 – วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

ประเมินประวัติและผลงาน

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562

สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข

ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

สอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

จะดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

วัน เวลา และสถานที่ คัดเลือก

จะดำเนินการคัดเลือกตามกำหนดการสอบดังนี้

ภาค ก ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู โดยการสอบข้อเขียน

สอบวิชาความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 – 10.00 น.

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562  เวลา 11.00-12.00 น.

ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน

สอบวิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.00-14.00 น.

สอบวิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562  เวลา 15.00-16.00 น.

ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยการประเมินประวัติและผลงาน

ประเมินประวัติและผลงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562

สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

*สถานที่สอบจะแจ้งพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพฐ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

,