สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตรรองสารวัตรสายสอบสวน,1,000อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตรรองสารวัตรสายสอบสวน,1,000อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/1750/ หรือ
เรื่อง: เตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตรรองสารวัตรสายสอบสวน,1,000อัตรา


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

จากบันทึกข้อความ ที่ 0035.72/3089 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่องสรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมรองรับนักเรียนอบรมหลักสูตร กอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1,000 นาย รายละเอียดดังนี้

ตามที่ ตร มีนโยบายเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิด้านนิติศษสตร์ (เนติบัณฑิต) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง รอง.สว.(สอบสวน) จำนวน 1,000 นาย โดยมอบหมายให้ รร.นรต. รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรมจึงได้เชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการเตรียมความพร้อมรองรับการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 21 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.รร.นรต.

เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการรองรับการฝึกอบรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อสรุปในที่ประชุม จึงแจ้งทุกหน่วยในสังกัดทราบมติที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. การฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตร กอศ. มีระยะเวลาการฝึกอบรมตามโครงสร้างหลักสูตร จำนวน 30 สัปดาห์ รร.นรต. สามารถรองรับการฝึกอบรมในรุ่นแรกได้ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 19 พ.ย. 62 ระยะเวลาการฝึกอบรมอาจจะเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิดรับสมัคร
  2. การฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 500 นาย โดยให้สลับกับการฝึกอบรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพสอบสวน (สบส.รับผิดชอบดำเนินการ)
  3. อาคารที่พักสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม แบ่งแยกเป็น 2 อาคาร คือ อาคารโรงนอน นรต. ชั้นปีที่ 1 จำนวน 300 นาย และอาคารหลวงพ่อรุ่ง จำนวน 200 นาย โดยให้ นก.ปค. เสนอความต้องการในการจัดซื้อที่นอนเพิ่มเติมไปยัง บก.อก.
  4. ห้องเรียน แบ่งออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องเรียนอาคารกาญจนาภิเษก (Hall 2) และอาคารสโมสรสัญญาบัตรชั้น 3 โดยให้ ศบศ. ตรวจสอบความพร้อมของห้องเรียน ห้องน้ำ และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง และให้ สพว. ดำเนินการตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต (WiFi) ให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ก่อนเปิดการฝึกอบรม
  5. การจัดประกอบเลี้ยงให้จัดที่อาคารสโมสรสัญญาบัตรชั้น 2 โดยดำเนินการจ้างสเหมาผู้ประกอบการภายนอก
  6. ศบศ.ดำเนินการจัดทำตารางการฝึกอบรมตามหลักสูตร

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

, ,