มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 29 ธ.ค. -17 ม.ค. 2562 รวม 17 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

title=มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลิงค์: https://ehenx.com/1747/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิคระดับปฏิบัติงาน,นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 16,000-24,000
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ธ.ค. – 17 ม.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระดับปฏิบัติงาน
อัตราค่าจ้าง 16,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปวส.


ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ
อัตราค่าจ้าง 21,000-24,000 บาท
จำนวน 7 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ
อัตราค่าจ้าง 21,000 บาท
จำนวน 6 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี


ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ
อัตราค่าจ้าง 24,000 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท


ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ
อัตราค่าจ้าง 24,000 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างเทคนิคระดับปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางสาขาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างเทคนิค ช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้าง หรือ ช่างอุตสาหกรรม

นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ

สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศษสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ

สังกัดกองแผนงาน ปฏิบัติงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทาย สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศษสตร์ รัฐศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์

สังกัดกองแผนงาน ปฏิบัติงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้รับปริญญาตรี ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม และ

ได้รับปริญญาโท ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี รัฐศษสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

นักวิเทศสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้าน การบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์

หากมีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEFL, TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, KU-EPT, TOEFL-ITP,CU-TEP,TOEIC)

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. – 17 ม.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 29 ธ.ค. 2561

สอบวันที่: 29 ธ.ค. 2561

ประกาศผลสอบ: 29 ธ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments