สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 ม.ค. -31 ม.ค. 2562 รวม 23 อัตรา

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 ม.ค. -31 ม.ค. 2562 รวม 23 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน

ลิงค์: https://ehenx.com/1744/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูวิชาภาคพื้น,หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 25,540-27,200
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ม.ค. – 31 ม.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 25,540 บาท

สังกัด สำนักงานทรัพยากรบุคคล


ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น

จำนวน 22 อัตรา

อัตราเงินเดือน 27,200 บาท

 • สังกัดสำนักงานดำเนินโครงกรจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอู่ตะเภา
 • สังกัดกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน
 • สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
 • สังกัดกองวิชาบริการการบิน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ สถาบันการบินพลเรือน กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี

ครูวิชาภาคพื้น

สังกัดสำนักงานดำเนินโครงกรจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอู่ตะเภา

 1. ได้ับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ วิทยาศาสตร์ หรือบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม หรือเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม หรือเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
 3. ได้รับประกาศนียบัตรช่างซ๋อมบำรุงรักษาอากาศยาน (Aircraft Maintenance) สาขาโครงสร้างอากาศยานและเครื่องยนต์ (Airframe&Power plant) หรือ สาขาช่างซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Maintenance) หรือ สาขาวิชาช่างเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Instrument)

สังกัดกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน

 1. ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีการบิน หรือทางการบริหารจัดการการบิน หรือทางการศึกษา หรือทางการบริหารจัดการและต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยได้รับวุฒิการศึกษาทางวิศซกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศษสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศซกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอบทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 3. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
 4. เคยดำรงตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 3 ระดับ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

สังกัดกองวิชาบริการการบิน

 1. ได้รับปริญญาอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการจัดการการบิน หรือทางควบคุม การจราจรทางอากาศ หรือทางสื่อสารการบิน หรือทางบริการการบิน หรือทางอื่นที่สถาับนการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือ
 2. ได้รับปริยญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการจัดการการบิน หรือทางควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือทางสื่อสารการบิน หรือทางบริการการบิน หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และมีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 3. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการการบิน หรือทางควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือทางสื่อสารการบิน หรือทางบริการการบิน และได้เกียรตินิยมจากสถาบันการบินพลเรือน หรือ
 4. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการจัดการบิน หรือทางควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือทางสื่อสารการบิน หรือทางบริการการบิน และมีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
 5. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และต้องมีประกานียบัตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางการจัดการการบิน หรือทางควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือทางสื่อสารการบิน หรือทางบริการการบิน และมีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

วิธีการสมัครงานพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. – 31 ม.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันการบินพลเรือน

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments