กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 ส.ค. 2561

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 ส.ค. 2561

ฝากประชาสัมพันธ์

title=กองบัญชาการช่วยรบที่กองบัญชาการช่วยรบที่

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

ลิงค์: https://ehenx.com/299/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างสรรพาวุธ,ช่างซ่อมเครื่องยนต์
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรส)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ส.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ 3

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรส ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง ช่างสรรพาวุธ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานเทคนิค

ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานเทคนิค

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์
 2. สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นไม่ได้

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร จำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาเทพรัตน์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรส กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรส อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 – 24 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 28 ส.ค. 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

  แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments