สอบท้องถิ่นยกเลิกคะแนนภาษาอังกฤษ50%4ปี

สอบท้องถิ่นยกเลิกคะแนนภาษาอังกฤษ50%4ปี

ฝากประชาสัมพันธ์

title=สอบท้องถิ่นยกเลิกคะแนนภาษาอังกฤษ50%4ปี

สอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://ehenx.com/302/ หรือ
เรื่อง: ยกเลิกคะแนนภาษาอังกฤษ50%4ปี


สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ก.สถ. มีหนังสือถึง ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา เกี่ยวกับการเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ที่ได้แจ้งคราวก่อนนอกจากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อ 25 และ 26 ซึ่งเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ยังมีการแก้ไขข้อ 31 ซึ่งเกี่ยวกับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ที่เดิมมีเกณฑ์การตัดสินให้ผู้สอบแข่งขันได้จะต้องมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 แต่การสอบเมื่อปี 2560 ได้รับการยกเว้น และตามหนังสือแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสมัครสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2 ได้แก้ไขไม่ใช้เงื่อนไขการคิดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 50% ตั้งแต่บัดนี้ไปอีก 4 ปี ซึ่งก็คือปี 2565 รายละเอียดดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

“ข้อ 31 ในการสอบแข่งขันสี่ปีแรกนับแต่ประกาศมาตรฐานทั่วไปนี้บังคับใช้ มิให้นำเงื่อนไขการได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบตามข้อ 18 มาใช้บังคับ”

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

,