ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 ส.ค. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

ศาลปกครอง

ศาลปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/206/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 17,280-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ส.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครองตำแหน่งพนักงานธุรการ

ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานที่ สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 17,280 บาท (11,280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาทและเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 4,000 บาท)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

วิชาที่สอบ

 1. มีความสามารถในการพิมพ์ภาษาไทยไม่น้อยกว่า 35 คำ/นาที
 2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่และการรักษาความลับของทางราชการ
 3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 6. มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีการทำงานเป็นทีม
 7. มีความมุ่งผลสัมฤทธิ์
 8. มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
 9. มีจิตสำนึกบริการ
 10. มีคุณธรรม จริยธรรม
 11. มีความคิดเชิงองค์รวม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศาลปกครอง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 15 ส.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 22 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศาลปกครอง

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments