กองบัญชาการมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-25 ก.ย. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

กองบัญชาการมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

ลิงค์: https://ehenx.com/202/ หรือ
ตำแหน่ง: ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ก.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองบัญชาการมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร) โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เป็นทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 2. บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 หรือปีที่ 5
 3. บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
 5. มีบุคลิกลักษณะท่าทางดี มีทัศนครติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ความสูงตั้งแต่ 165 เซนติเมตร ขึ้นไปและไม่เกิน 180 เซนติเมตร
 8. นับถือศาสนาพุทธ
 9. ไม่มีรอยสักตามร่างกาย
 10. ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีอาญาและยาเสพติด (มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด)
 11. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย
 12. ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องหรือต้องหา ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
 13. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นนักบวชในศาสนาใดๆ
 14. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 15. ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคที่สังคมรังเกียจ ขัดต่อระเบียบการรับราชการ
 16. ไม่เป็นผู้พิพากษาทางสายตา
 17. ว่ายน้ำเป็น
 18. เป็นบุคคลที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้ามาสมัครรับราชการเป็นทหารมหาดเล็กฯ
 19. บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องยินยอมในการทำหนังสือสัญญาค้ำประกันผู้สมัครชดใช้พระราชทรัพย์ กรณีผู้สมัครขอสละสิทธิหรือไม่สามารถรับการฝึกได้จนจบหลักสูตร
 20. ต้องเป็นผู้ที่สามารถผ่านการฝึกและคัดเลือกเข้ารับราชการและสามารถรับราชการติดต่อกันได้เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยไม่มีการลาออกหรือขอปรับย้ายหน่วย

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองบัญชาการมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2561 – 25 กันยายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.024569452

หรือ 024569453

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองบัญชาการมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments