สอบครู ป.ตรีทุกสาขาได้บรรจุแน่นอน


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบครู

สอบครู ปริญญาตรีทุกสาขา

ลิงค์: https://iqepi.com/37714/ หรือ
เรื่อง:


สอบครู ปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครสอบ

เนื่องจากมีประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์การรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2560 ที่จะรับสมัครในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 4 เมษายน 2560 ปีนี้เป็นปีที่พิเศษสำหรับการสอบครูจริงๆ เนื่องจาก กคศ.มีมติรับผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา มีหรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก็ได้ สำหรับท่านที่มีใบอนุญาตฯ คงไม่มีปัญหาอะไร แต่สำหรับท่านที่ยังไม่มีใบอนุญาตฯ เมื่อประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์การรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ออกมาก็มีหลายท่านกังวลกับหนังสือที่ ศธ. 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรบปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย่อหน้าที่ว่า..

“มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลายท่านอ่านย่อหน้านี้แล้วเกิดความกังวลว่าจะไม่ได้รับการบรรจุหลังสอบผ่าน ซึ่งจริงๆ แล้ว ได้รับการบรรจุแน่นอน โดยในการสมัครนั้น ท่านจะต้องแนบ “แบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” พร้อมกับใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ณ สถานที่รับสมัคร แล้วทางหน่วยรับสมัครจะรวบรวมและจัดส่งไปยังคุรุสภาให้เอง เพื่อให้ได้ “หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกาษ หรือ ใบอนุญาตชั่วคราว” ใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ในการบรรจุหลังสอบผ่าน

ใบอนุญาตนี้จะมีอายุเพียง 2 ปีเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าภายใน 2 ปี หลังจากการบรรจุ ท่านจะต้องเรียน ป.บัณฑิต เพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อใช้แทนใบอนุญาตชัวคราวต่อไป ดาวน์โหลดแบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คลิกที่นี่

อีกประการที่อยากแจ้งเตือน ท่านควรเลือกสมัครสอบเพียงที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น กรณีที่ท่านสมัครสอบหลายแห่ง กคศ.จะตัดสิทธิ์ท่านทันที

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments