สอบท้องถิ่น ม.เกษตรชนะจัดสอบท้องถิ่น,คาดมีผู้สมัครสอบ400,000คน


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สอบท้องถิ่นสอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://ehenx.com/1432/ หรือ
เรื่อง: ม.เกษตรชนะจัดสอบท้องถิ่น,คาดมีผู้สมัครสอบ400,000คน


สอบท้องถิ่น ม.เกษตรศาสตร์ ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบท้องถิ่น

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับงานจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 โดยวิธีคัดเลือก นั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 จำนวน 1 งาน ผู้ไดัรับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,000,000,000 บาท (เก้าสิบสองล้านบาทถ้วน) เฉลี่ยอัตราคนละ 230 บาท (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยประมาณการจำนวนผู้สมัครสอบ 400,000 คน เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หากพิจารณาจากข่าวลือเรื่องปฏิทินดำเนินการคัดเลือกข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561 มีความเป็นไปได้สูงที่จะรับสมัครภายในเดือน ธันวาคม 2561 นี้และจัดสอบในเดือน มกราคม 2562 เพื่อให้ทันบรรจุในเดือน เมษายน

ปฏิทินดังกล่าวดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

,