สอบท้องถิ่น 2562ข่าวลือใหม่มาแรง,รับสมัครสอบท้องถิ่น14-25ม.ค.2562

สอบท้องถิ่น 2562ข่าวลือใหม่มาแรง,รับสมัครสอบท้องถิ่น14-25ม.ค.2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=สอบท้องถิ่นสอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น 2562

ลิงค์: https://ehenx.com/1590/ หรือ
เรื่อง: ข่าวลือใหม่มาแรง,รับสมัครสอบท้องถิ่น14-25ม.ค.2562


สอบท้องถิ่น 2562 เปิดรับสมัครสอบ 14-25 ม.ค. 62

มีการเผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบท้องถิ่นอีกครั้ง หลังจากคราวก่อนลือกันว่าจะเปิดรับสมัครสอบภายในเดือนธันวาคม คราวนี้เปลี่ยนเป็น มกราคม รายละเอียดดังนี้

15 พฤศจิกายน 2561

สิ่งที่ต้องดำเนินการ: ลงนามแต่งตั้งมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ

ผลการดำเนินการ: อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกข้อสอบอย่างเป็นทางการ

29 พฤศจิกายน 2562

สิ่งที่ต้องดำเนินการ: ที่ประชุม กถ.แจ้งตำแหน่งเปิดสอบท้องถิ่นปี 61

– ประเภทวิชาการ 22 ตำแหน่ง 1,189 อัตรา

– ประเภททั่วไป 23 ตำหน่ง 6,638 อัตรา

– ตำแหน่งครูผู้ช่วย 23 อัตรา วิชาเอก 1,312 อัตรา

ผลการดำเนินการ: ลงนามอนุมัติแล้ว

11 ธันวาคม 2561

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สิ่งที่ต้องดำเนินการ: กำหนดหลักสูตรวิธีการสอบแข่งขัน เห็นชอบ ร่างประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

ผลการดำเนินการ: เห็นชอบแล้วรอลงนาม

17 ธันวาคม 2561

สิ่งที่ต้องดำเนินการ: กำหนดมาตรฐานการสอบ

ผลการดำเนินการ: แจ้งเชิญประชุมหนังสือด่วนที่สุด

24 ธันวาคม 2561

สิ่งที่ต้องดำเนินการ: แจ้งประกาศกำหนดการสอบแข่งขัน

ผลการดำเนินการ: รอลงนาม

14-25 มกราคม 2562

สิ่งที่ต้องดำเนินการ: รับสมัครสอบแข่งขันผ่านระบบออนไลน์

ผลการดำเนินการ: รอดำเนินการ

3 มีนาคม 2562

สิ่งที่ต้องดำเนินการ: สอบแข่งขัน ภาค ก และ ข

ผลการดำเนินการ: รอดำเนินการ

2 พฤษภาคม 2562

สิ่งที่ต้องดำเนินการ: ประกาศผลสอบแข่งขัน

ผลการดำเนินการ: รอดำเนินการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น 2562

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments