กระทรวงกลาโหม |ไฟเขียวพ.ร.ฎ.ราชการพลเรือนกลาโหมบรรจุแบบไม่มีชั้นยศ


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงกลาโหม

ลิงค์: https://iqepi.com/37154/ หรือ
เรื่อง: ไฟเขียวพ.ร.ฎ.ราชการพลเรือนกลาโหมบรรจุแบบไม่มีชั้นยศ


กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบ

“สภากลาโหม” ไฟเขียว พ.ร.ฎ.ราชการพลเรือนกลาโหม บรรจุแบบไม่มีชั้นยศ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่กระทรวงกลาโหม พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงข่าวผลการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 1/2560 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. … ที่จัดทำขึ้นรองรับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งให้พลเรือนสามารถรับราชการในตำแหน่ง มิใช่อัตราทหาร และไม่มีชั้นยศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง โดยกำหนดลักษณะงานด้านต่างๆ และเป็นการลดอัตราทหาร อีกทั้งคุณสมบัติทั่วไปและค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนกลาโหม สอดคล้องกับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการย้ายโอนระหว่างกันในอนาคต

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พล.ต.คงชีพกล่าวต่อว่า สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกลาโหม แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร และประเภทการสอนหรือวิจัย ซึ่งการบรรจุ การสอบแข่งขัน และการคัดเลือก โดยเมื่อข้าราชการพลเรือนกลาโหมอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว หากทางราชการเห็นว่าจำเป็นต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว จะสามารถรับราชการต่อไปได้อีกไม่เกิน 10 ปี

“ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบงานกำลังพลของกองทัพ เพื่อความอ่อนตัวของโครงสร้างอัตรากำลังและความคล่องตัวของการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่กำลังรบ เช่น งานด้านวิชาการ วิจัย งานทางการแพทย์ การพยาบาล งานทางการเงิน งบประมาณ งานธุรการอื่นๆ” พล.ต.คงชีพกล่าว

แหล่งที่มา: มติชนออนไลน์

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments