การไฟฟ้า ลดค่า FT งวด พ.ค.-สค. 59


ฝากประชาสัมพันธ์

“การไฟฟ้า”

ลิงค์: https://iqepi.com/34325/ หรือ
ตำแหน่ง: ลดค่า FT งวด พ.ค.-สค. 59การไฟฟ้า

การไฟฟ้า

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. มีมติปรับลดค่าไฟฟ้าเอฟทีงวดใหม่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคมลง 28.49 สต./หน่วย ทำให้ค่าไฟงวดใหม่เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าเอฟทีเดิมที่ติดลบ 4.80 สต./หน่วย ส่งผลค่าเอฟทีงวดใหม่ติดลบ 33.29 สต./หน่วย มีผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่ 3.4227 บาท/หน่วย หรือลดลงร้อยละ 7.68

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาต้นทุนเอฟทีงวดใหม่ทั้งหมดแล้วต้องลดลง 43.48. สต./หน่วย แต่จากแนวโน้มคาดว่าต้นทุนงวดหน้าจะเพิ่มขึ้นจากการอุดหนุนพลังงานทดแทนเข้าระบบและมีต้นทุนอาจเพิ่มขึ้นอีก20.97  สต./หน่วย ดังนั้น เพื่อลดความผันผวนงวดหน้าเดือนกันยายน-ธันวาคม จึงลดงวดนี้เพียง 33.29 สต. และที่เหลืออีก 10.19  สต.นำไปเกลี่ยลดในงวดถัดไป

เหตุผลหลักมาจากบาทแข็งค่ากว่าคาด 0.33 บาท มาอยู่ที่ 35.38 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ค่าเชื้อเพลิงลดตามราคาน้ำมันโดยราคาก๊าซธรรมชาติลดลง 26.25 บาท/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ 234.94 บาท/ล้านบีทียู

สมัครงาน การไฟฟ้า งานราชการ การไฟฟ้า รับสมัคร สอบ การไฟฟ้า2559 สอบ การไฟฟ้า 59 การไฟฟ้า เปิดสอบ


แหล่งที่มา: http://www.fahwonmai.tv/economy/1215444

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments