ความคืบหน้าปรับรูปแบบเทศบาล –  ล่าสุด!! เหลือเทศบาลสามัญ/พิเศษ


ฝากประชาสัมพันธ์

ความคืบหน้าปรับรูปแบบเทศบาล

“ความคืบหน้าปรับรูปแบบเทศบาล”

ลิงค์: https://iqepi.com/32096/ หรือ
เรื่อง: ล่าสุด!! เหลือเทศบาลสามัญ/พิเศษ


ความคืบหน้า
ปรับรูปแบบเทศบาล ล่าสุด
มีเพียงเทศบาลสามัญ/พิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ที่ประชุม กท.ครั้งที่ 7/2558 วันนี้ มีการลงมติเห็นชอบยกเลิกขนาดเทศบาลเล็ก/กลาง/ใหญ่ ให้เหลือเทศบาลสามัญ และเทศบาลพิเศษ ในหลัการง่ายๆ ปลัดเทศบาล/รองปลัด/หน.สป/ผอ สามารถเป็นระดับ 8 ทั้งหมดกรณีที่เป็นเทศบาลที่มีรายได้ต่ำกว่า 80 ล้านบาทลงมา และในกรณีเทศบาลที่มีรายได้เกิน 80 ล้านบาทขึ้นไป ปลัดเทศบาล สามารถกำหนดตำแหน่งเป็น ปลัดเทศบาล ระดับ 9 ได้ (คนเดียว) ทั้งนี้ การจะดำเนินการได้จะต้องมีค่าใช้จ่ายประจำ ในปีงบประมาณปัจจุบันจะต้องไม่เกินร้อยละ 35 % ตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542….
ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆทุกคนทั้ง ปลัด /รองปลัด /หน.สป/ผอ ทุกท่านนะครับ รอประกาศ กท.กลาง แล้วให้ ประกาศ ก จังหวัด ทั้งนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ระบบแท่ง..
บทเฉพาะกาล คนทีเป็นปลัด 6-7 อยู่ต่อไปร้กษาการนะครับ…
และใช้วิธิเลื่อนระดับ…. ไม่มีการสอบตามรอบนะครับ…

ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล
ผู้แทนปลัดใน กท.กลาง
ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย
23 กค 58

แหล่งที่มา: https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/s720x720/11750604_653880204712441_2473209671159727208_n.jpg?oh=d45187f23a64ae9732a1a5016bd03cd9&oe=564FD663

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments