มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -24 ก.ค. 2558  นักประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร

“มทร.พระนคร”

ลิงค์: https://iqepi.com/32085/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี ด้านวารสารศาสตร์ ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(หากมีความสามารถในการเขียนข่าวแจก บทความ สกู๊ป การบันทึกภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อสารองค์กรอื่น ๆ การใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร และมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. จัดทำแผนและคิดสร้างสรรค์สื่อที่ใช้ในการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๒. บันทึกภาพและคัดเลือกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบการเขียนและส่งข่าวเพื่อการสื่อสารองค์กร
๓. จัดหา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ สกู๊ป บรรยาย ภาพข่าว วารสาร จดหมายข่าว
๔. จัดทำหนังสือเชิญสื่อมวลชนและประสานกับสื่อมวลชนเพื่อร่วมกิจกรรมหรือการแสดงผลงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน และการจัดแถลงข่าว
๕. ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน (๔๐ คะแนน)
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการงานประชาสัมพันธ์ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดงานแถลงข่าว และวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนหรือสื่อมวลชนสัมพันธ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สอบปฏิบัติ (๖๐ คะแนน)

– การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
– การเขียนบทความประชาสัมพันธ์

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงาน ที่ปฏิบัติ เป็นต้น

สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร2558 สอบ มทร.พระนคร 58 มทร.พระนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มทร.พระนคร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มทร.พระนคร
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments