เตรียมสอบตำรวจ –  นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต) 5,000 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

เตรียมสอบตำรวจ

“เตรียมสอบตำรวจ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32066/ หรือ
เรื่อง: นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต) 5,000 อัตรา


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วย ตร. มีบันทึกสั่งการอนุมัติหลักการสรรหาบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2559 ตร.จึงได้มอบหมายให้ บช.ศ., บช.น., ภ.1-9, ศชต. และ บช.ตชด. รับผิดชอบดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต) จำนวน 5,000 อัตรา โดยวิธีการคัดเลือก โดยร่วมกันหารือเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือก ตลอดจนสถานที่ที่ใช้ในตการฝึกอบรม และสามารถประสานงานกับศูนย์ฝึกอบรมอื่นๆ เพื่อขอใช้สถานที่ฝึกอบรม หรืออาศัยฝากฝึกอบรมในกรณีที่สถานที่ฝึกอบรมไม่เพียงพอ โดยในส่วนของ บช.น.ได้รับการจัดสรร จำนวน 1,000 อัตรา
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง เตรียมสอบตำรวจ

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments