Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น บัดนี้ –  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (สอบเปลี่ยนสายงาน)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สอบท้องถิ่น”

ลิงค์: https://iqepi.com/19167/ หรือ
เรื่อง: หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (สอบเปลี่ยนสายงาน)
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

การสอบคัดเลือกไม่ใช่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ถ้าภาษาคนสอบท้องถิ่น มักจะเรียกว่า สอบเปลี่ยนสายงาน คือรับสมัครเฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สอบเพื่อเปลี่ยนสายงาน มิใช่การรับสมัครบุคคลทั่วไปบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประกาศตัวนี้เป็นผลจากการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 และการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ได้มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หลักสูตร วิธีการคัดเลือกและคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก โดยให้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับทีผ่านมาและให้ใช้ฉบับนี้แทนดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments