Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับสมัครสอบ 1 -22 ส.ค. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับสมัครสอบ 1 -22 ส.ค. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชี”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14684 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 22 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ได้ศึกษาวิชาการบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
– ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยวิเคราะห์รายการ บันทึกบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดลอง งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมทั้งจัดทำรายงานการเงินและหมายเหตุประกอบ รายการรับ-จ่ายเงินประจำเดือน การจัดทำงบประมาณการรายจ่ายประจำปี และการจัดทำงบการเงินในภาพรวมประจำปี
– ประสานงาน และติดตามเร่งรัดกับสถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขหนี้สินข้าราชการครู
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้พื้นฐานวิชาบัญชี
ทักษะ/สมรรถนะ : –

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน สำนักงาน ก.ค.ศ. งานราชการ สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัคร สอบ สำนักงาน ก.ค.ศ. 2557 สอบ สำนักงาน ก.ค.ศ. 57 สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงาน ก.ค.ศ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments