Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับสมัครสอบ 1 -22 ส.ค. 2557  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

“สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับสมัครสอบ 1 -22 ส.ค. 2557  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14683 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 22 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาพณิชยกรรม สาขาการเงิน สาขาการคลัง และสาขาการเงินการธนาคาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขหนี้สินข้าราชการครู
– ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ และการจัดทำรายละเอียดการทำบัญชีกู้ยืม จัดทำงบกระทบยอดบัญชี วิเคราะห์รายการ บันทึกบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท
– ประสาน และติดตามเร่งรัดกับสถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้พื้นฐานวิชาบัญชี
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน สำนักงาน ก.ค.ศ. งานราชการ สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัคร สอบ สำนักงาน ก.ค.ศ. 2557 สอบ สำนักงาน ก.ค.ศ. 57 สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงาน ก.ค.ศ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments