>>> มือถือ-แท็บเล็ต ลองมองแนวนอน/PC ขยายขอบด้านข้างซ้าย-ขวา <<<

งานราชการเปิดรับสมัครสอบ รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ งานราชการเปิดรับสมัครสอบ รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ


สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 -13 มี.ค. 2558  นิติกร,เจ้าหน้าาที่สิทธิมนุษยชน,นักจัดการงานทั่วไป **ป.ตรีทุกสาขา** อ่านต่อคลิกที่นี่»
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -6 มี.ค. 2558  เจ้าหน้าที่โครงการ ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ (สัญญาจ้างโครงการ) อ่านต่อคลิกที่นี่»
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -11 มี.ค. 2558  เจ้าหน้าที่โครงการ ฝ่ายส่งเสริมการตลาด Digital Content (สัญญาจ้างโครงการ) อ่านต่อคลิกที่นี่»
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -05 มี.ค. 2558  เจ้าหน้าที่โครงการ ฝ่ายมาตรการส่งเสริม (สัญญาจ้างโครงการ) อ่านต่อคลิกที่นี่»
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -15 มี.ค. 2558  นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ด้านวัสดุศาสตร์,เคมีรังสี) อ่านต่อคลิกที่นี่»