>>> มือถือ-แท็บเล็ต ลองมองแนวนอน/PC ขยายขอบด้านข้างซ้าย-ขวา <<<

งานราชการเปิดรับสมัครสอบ รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ งานราชการเปิดรับสมัครสอบ รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ


กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 -29 ส.ค. 2557  นักวิชาการพัสดุ,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ่านต่อคลิกที่นี่»
ททท เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -3 ก.ย. 2557  บุคลากร,พนักงานวางแผน,พนักงานส่งเสริมการลงทุน,พนักงานการตลาด,ผู้ตรวจสอบภายใน,พนักงานบริหารงานทั่วไป,นิติกร,เลขานุการ,นักบัญชี,พนักงานการเงิน,พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์,พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว,พนักงานส่งเสริมการลงทุน,พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานส่งเสริมการตลาด อ่านต่อคลิกที่นี่»
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -19 ก.ย. 2557  วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อ่านต่อคลิกที่นี่»
ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ส.ค. -19 ก.ย. 2557  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ่านต่อคลิกที่นี่»
สกอ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 ส.ค. -22 ก.ย. 2557  นิติกรปปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อ่านต่อคลิกที่นี่»