>>> มือถือ-แท็บเล็ต ลองมองแนวนอน/PC ขยายขอบด้านข้างซ้าย-ขวา <<<

งานราชการเปิดรับสมัครสอบ รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ งานราชการเปิดรับสมัครสอบ รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ธ.ค. -16 ม.ค. 2558  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานด้านการเจรจา) อ่านต่อคลิกที่นี่»
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 -26 ธ.ค. 2557  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานด้านสนับสนุน) อ่านต่อคลิกที่นี่»
กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 -16 ธ.ค. 2557  พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี) อ่านต่อคลิกที่นี่»
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -8 ธ.ค. 2557  พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย อ่านต่อคลิกที่นี่»
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 -26 ธ.ค. 2557  พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว อ่านต่อคลิกที่นี่»
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ย. -2 ธ.ค. 2557  พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย อ่านต่อคลิกที่นี่»
กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 พ.ย. -3 ธ.ค. 2557  เภสัชกรปฏิบัติการ,นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ,นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ,นายแพทย์ปฏิบัติการ อ่านต่อคลิกที่นี่»