Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2565 รวม 36 อัตรา,

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ลิงค์: https://eh […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 พ.ค. 2565 รวม 13 อัตรา,

“กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา “ ล […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-6 ม.ค. 2565 รวม 66 อัตรา,

“การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) “ ลิ […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการ อ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 เม.ย. 2563

    “สำนักงานคณะกรรมการ อ้อยและน้ำตาลทราย “ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 ก.พ. -15 มี.ค. 2562 รวม 106 อัตรา

“องค์การเภสัชกรรม” ลิงค์: https://ehenx.com […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 พ.ย. 2561

“กรมศุลกากร” ลิงค์: https://ehenx.com/1281/ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ส.ค. 2561 รวม 124 อัตรา

“การไฟฟ้านครหลวง“ ลิงค์: https://ehenx.com/ […]