กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.พ. -11 ก.พ. 2565 รวม 18 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการทหารช่าง

ลิงค์: https://ehenx.com/16322/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ,พนักงานสูทกรรม,ช่างกลโรงงาน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.พ. – 11 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการทหารช่าง

เรื่อง  รับสมัครท®บคัดเทอกบุกคทเ■นารับวาชการ เนิบพนักงาบราชการ ประจำปีงบประมาณ ๖๕๖๕

๑. ด้วย กรมการทหารช่าง มิความบระJพครับ<ชิรัครสอนคัดเลัอกบุคคลเช้ารับราชการ เนินพนักทนราชการ จำนวน๓๘ อัดวา ด้งนี้.-

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 15 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานสูทกรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


ช่างกลโรงงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

ต้องสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า มีความรู้ในด้านการใช้โปรแกรม Word และ Excel เป็นอย่างดี และมีความสามารถเหมาะสมในการ ปฎิบติงานในหน้าที่


พนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ต้องสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า มีความรู้ในด้านการใช้โปรแกรม Word และ Excel เป็นอย่างดี และมีความสามารถเหมาะสมในการ ปฎิบติงานในหน้าที่


พนักงานสูทกรรม

ต้องสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า มีความรู้ในด้านการใช้โปรแกรม Word และ Excel เป็นอย่างดี และมีความสามารถเหมาะสมในการ ปฎิบติงานในหน้าที่


ช่างกลโรงงาน

 ต้องสำเร็จกาวศึกษาประกาคนืยบัตรวิชาขีพ (ปวข.) สาขาวิชา เครื่องมือกลและช่อมบำรุง สาขางาน เครื่องมือกล 1 ช่อมบำรุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน

วิชาที่สอบ

๔.๒ สอบวิชาการ (๑๐๐ คะแนน)
๔.๒.๑ ตำแหน่งตามข้อ ๑.๑ – ๑.๓
๔.๑.๑.๑ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๓ และระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔    ๕๐    คะแนน
๔.๑.๑.๒ ภาษาไทย    ๒๕    คะแนน
๔.๑.๑.๓ ภาษาอังกฤษ    ๒๕    คะแนน
๔.๑.๖ ตำแหน่งตามข้อ ๑.๔        
๔.๑.๒.๑ ทฤษฎีช่าง    ๕๐    คะแนน
๔.๑.๒.๒ ภาษาไทย    ๒๕    คะแนน
๔.๑.๖.๓ ภาษาอังกฤษ    ๒๕    คะแนน
๔.๒ สอบปฏิบัติ (งานในหน้าที่) ๗๐ คะแนน เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี เท่านั้น
๔.๓ สอบสัมภาษณ์ ๓๐ คะแนน เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี เท่านั้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการทหารช่าง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. – 11 ก.พ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 8 ก.พ. 2565

สอบวันที่: 8 ก.พ. 2565

ประกาศผลสอบ: 8 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการทหารช่าง

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments