สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-7 ก.พ. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-7 ก.พ. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ลิงค์: https://ehenx.com/16294/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 26,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เพื่อมาร่วมงานกับ สกสว. ในด้าน Informal Learning, Knowledge Management, ระบบสารสนเทศ HR ฯลฯ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพระดับต้น) สังกัด สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 26000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

1.วุฒิการศึกษาปริญญาโท โดยมีองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1.1 วุฒิการศึกษาปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
1.2 วุฒิการศึกษาปริญญาโท ในสาขาอื่น และ
– มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 2 ปี หรือ
– มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว และเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านทรัพยากรบุคคล
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. หากมีความสามารถในการจัดกิจกรรมเชิงสันทนาการ-พนักงานสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นคะแนนพิเศษ 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

ภาระงานหน้าที่รับผิดชอบหลัก
1. ออกแบบและบริหารจัดการ ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Informal Learning) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
2. เป็นผู้ประสานงานกลางในการจัดทำและจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS)
3. ออกแบบและบริหารจัดการ ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่ง

ภาระงานหน้าที่รับผิดชอบรอง
1. การฝึกอบรมและพัฒนาภายใน การไปอบรมภายนอก การจัดหาทุนภายนอกใน การพัฒนา
2. งานวินัยของบุคลากร ตลอดจนการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับฟัง
3. การสร้างสุขภาวะ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
4. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวข้อง
5. งานอื่นๆ ซึ่งผู้อำนวยการ สกสว. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองค์กร หรือหรือหัวหน้าของฝ่ายทรัพยากรบุคคลมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

– มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 2 ปี หรือ
– มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว และเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านทรัพยากรบุคคล 

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments