สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 เม.ย. -30 เม.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันพระบรมราชชนกเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สถาบันพระบรมราชชนก "

ลิงค์: https://ehenx.com/6895/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม (วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 เม.ย. – 30 เม.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนกประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศษสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาทและมานุษยวิทยาท สาขาวิชาบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงา่นที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการการคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันพระบรมราชชนก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 – 30 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.063711411

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันพระบรมราชชนก

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments