กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบ 1 ต.ค. -5 ต.ค. 2564

กรมทางหลวงชนบท  เปิดรับสมัครสอบ 1 ต.ค. -5 ต.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทางหลวงชนบท

ลิงค์: https://ehenx.com/15473/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างเครื่องกล,นายช่างไฟฟ้า,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 9,400-11,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: น่าน (แขวงทางหลวงชนบทน่าน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ต.ค. – 5 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา, เจ้าพนักงานธุรการ, นายช่างเครื่องกล, นายช่างไฟฟ้า และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ด้วย กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทน่าน สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๗ (เขียงราย) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา, นายช่างเครื่องกล, เจ้าพนักงานธุรการ, นายช่างไฟฟ้า และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายของแขวงทางหลวงชนบทน่าน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างโยธา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ สถาปัตยกรรม


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา การบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาวิชาอื่นๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ


นายช่างเครื่องกล

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน


นายช่างไฟฟ้า

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และเป็นผู้มี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2 กรณีไม่มีวุฒิ ตามข้อ 1 ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมทางหลวงชนบท  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ

แขวงทางหลวงชนบทน่าน แขวงทางหลวงชนบทน่าน เลขที่ 21/1 หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 5 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.054716177

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทางหลวงชนบท

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments