กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.ย. -20 ก.ย. 2564

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.ย. -20 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/15371/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตาก (สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดตาก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ก.ย. – 20 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดตาก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

ด้วยจังหวัดตาก โดยสำนักงานโยธาริการและผังเมืองจังหวัดตาก ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดตาก ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชิการ พ.ค. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรริมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อมูล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และการเขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลการทำงาน วางแผนงานกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูล สำหรับงานที่มีปัญหายุ่งยาก หรือมีความจำเป็นรีบด่วน ควบคุม ตรวจสอบ ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และคำสั่งชุดให้มีประสิทธิภาคสูงสุดทันกับวิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์เผยแพร่ข้อมูล และวิชาการ และการดำเนินงานวางและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ข้อมูลและวิชาการ และดำเนินงานวางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้คำแนะนำ ปรึกษา อบรม ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดตาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดตาก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ถนนเจดีย์ยุทธ์หัตถี ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 – 20 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055511222

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments