สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-10 ก.ย. 2564

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-10 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/15260/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาขาดไทย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตา จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : อื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยพยาบาล

2.1    เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2.2    ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
2.3    วุฒิประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
2.4    ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้าน Central sterilization Supply Department
จะพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ
2.5    สามารถทำงานนอกเวลาราชการ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยพยาบาล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รับผิดชอบงานจัดเก็บดวงตาจากผู้เสียชีวิตที่บริจาคดวงตา งานห้องปฏิบัติการของศูนย์ ดวงตาช่วยทำหัตลการต่างๆ โดยประสานงานร่วมกับพยาบาล และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดูแลงานด้าน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งประสานงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตามภารกิจของศูนย์ดวงตาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.    จัดเก็บดวงตาจากผู้เสียชีวิตที่บริจาคดวงตาด้วยเทคนิคที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
2.    ช่วยทำหัตถการตัดแยกกระจกตา
3.    ช่วยทำหัตลการจัดเตรียมเยื่อทุ้มรก
4.    จัดเตรียม ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำหัตลการจัดเก็บดวงตา
ตัดแยกกระจกตา จัดเตรียมเยื่อทุ้มรกและตาขาว ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
5.    ดูแลทำความสะอาดและตรวจสภาพของเครื่องมือ และอุปกรณ์ หลังการใช้งาน
6.    ควบคุม ดูแลห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อย
7.    ติดต่อประสานงานกับผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อนัดตรวจเตรียม ความพร้อมก่อนเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
8.    นำส่งดวงตาที่เตรียมพร้อมเพื่อการรักษาให้แก่จักษุแพทย์
9.    ช่วยงานรับแสดงความจำนงบริจาคดวงตาทั้งในและนอกสถานที่
10.    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 10 ก.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สภากาชาดไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments