กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ส.ค. 2564

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/15155/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตาก (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์ตาก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักพัฒนาพันธุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์ตาก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนั้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

1) จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปืที่ ๓ และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
2) เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) รับผิดชอบการดูแล การเลี้ยงและผลิตสัตว์ พันธ์สัตว์ทดลอง ในหน่วยงาน
(๒) ช่วยปฏิบีติงานด้านเก็บ และบันทึกข้อมูลด้านสัตวบาล
(๓) ช่วยปฏิบัติงานด้านผลิตอาหารสัตว์ เตรียม จัดหาและสำรองเสบียงสัตว์
(๔) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์ตาก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์ตาก ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 – 20 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments