รฟม.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแ ห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 22 ต.ค. -29 ต.ค. 2562 รวม 149 อัตรา,

รฟม.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแ ห่งประเทศไทย  เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 22 ต.ค. -29 ต.ค. 2562 รวม 149 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

รฟม.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

"รฟม.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแ ห่งประเทศไทย "

ลิงค์: https://ehenx.com/5600/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร,สถาปนิก,พนักงานวิทยาศาสตร์,พนักงานอาชีวอนามัย,เศรษฐกร,พนักงานบัญชี,พนักงานการเงิน,พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์,พนักงานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์,พนักงานบริหารธุรกิจ,พนักงานบริหารความเสี่ยง,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานตรวจสอบ,นิติกร,พนักงานทรัพยากรบุคคล,พนักงานบริหารพัสดุ,พนักงานบริหารงานทั่วไป,พนักงานรักษาเขตทาง,พนักงานประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 149
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ต.ค. – 29 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**รฟม.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครงาน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ (รฟม.) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 149 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
วิศวกร ระดับ 5 (โยธา)

รหัสประจำตำแหน่ง: 001

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

วิศวกร ระดับ 5 (โยธา)

รหัสประจำตำแหน่ง: 002

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)

รหัสประจำตำแหน่ง: 003

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)

รหัสประจำตำแหน่ง: 004

อัตราว่าง : 24 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง)

รหัสประจำตำแหน่ง: 005

อัตราว่าง : 5 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์)

รหัสประจำตำแหน่ง: 006

อัตราว่าง : 4 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล)

รหัสประจำตำแหน่ง: 007

อัตราว่าง : 9 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

วิศวกร ระดับ 5 (คอมพิวเตอร์)

รหัสประจำตำแหน่ง: 008

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

วิศวกร ระดับ 4 (คอมพิวเตอร์)

รหัสประจำตำแหน่ง: 009

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

วิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง)

รหัสประจำตำแหน่ง: 010

อัตราว่าง : 4 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

วิศวกร ระดับ 4 (โยธา/ขนส่ง)

รหัสประจำตำแหน่ง: 011

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

สถาปนิก ระดับ 4

รหัสประจำตำแหน่ง : 012

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 5 (สิ่งแวดล้อม)

รหัสประจำตำแหน่ง : 013

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4

รหัสประจำตำแหน่ง : 014

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

เศรษฐกร ระดับ 5

รหัสประจำตำแหน่ง : 015 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

พนักงานบัญชี ระดับ 4

รหัสประจำตำแหน่ง : 016

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

พนักงานการเงิน ระดับ 4

รหัสประจำตำแหน่ง : 017

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 (Database Administrator)

รหัสประจำตำแหน่ง : 018

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

พนักงานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4

รหัสประจำตำแหน่ง : 019

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 5

รหัสประจำตำแหน่ง : 020

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 5

รหัสประจำตำแหน่ง : 021

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4

รหัสประจำตำแหน่ง : 022

อัตราว่าง : 9 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

พนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 5

รหัสประจำตำแหน่ง : 023

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5

รหัสประจำตำแหน่ง : 024

อัตราว่าง : 10 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

รหัสประจำตำแหน่ง : 025

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านบัญชีการเงิน)

รหัสประจำตำแหน่ง : 026

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4

รหัสประจำตำแหน่ง : 027

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

นิติกร ระดับ 4

รหัสประจำตำแหน่ง : 028

อัตราว่าง : 12 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4

รหัสประจำตำแหน่ง : 029

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4

รหัสประจำตำแหน่ง : 030

อัตราว่าง : 8 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 (งานสำรวจและประเมินราคา)

รหัสประจำตำแหน่ง : 031

อัตราว่าง : 7 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5

รหัสประจำตำแหน่ง : 032

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4

รหัสประจำตำแหน่ง : 033

อัตราว่าง : 4 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5

รหัสประจำตำแหน่ง : 034

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4

รหัสประจำตำแหน่ง : 035

อัตราว่าง : 12 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

พนักงานรักษาเขตทาง ระดับ 4

รหัสประจำตำแหน่ง : 036

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4

รหัสประจำตำแหน่ง : 037

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป
 1. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ.2559 (เอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
 2. อายุ ระดับคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และใบประกอบวิชาชีพของแต่ละตำแหน่งให้เป็นไปตามที่กำหนดในรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครเท่านั้น หากไม่ตรงตามที่กำหนดถือว่าขาดคุณสมบัติ
 3. ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องผ่านาการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้
 5. สามารถปฏิบัติงานเป็ฯกะ และไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 6. ผู้สมัครที่สอบคัดเลือกได้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1-2.3 รฟม. จะให้ออกจากงานทันที
 7. ผู้สมัครที่นำเะอกสารปลอมมายื่น หรือเป็นเอการที่มิใช่ทางราชการออกให้ หรือขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร หรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ.2559 เพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่ รฟม. กำหนด และจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ผู้สมัครสอบไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น
วิศวกร ระดับ 5 (โยธา)
 1. วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา และต้องจบการศกึษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
 5. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
วิศวกร ระดับ 5 (โยธา)
 1. วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา และต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศซกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
 5. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)
 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
 5. มีประสบการณืทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธา ระยะเวลา 1-2 ปี หลังจากจบวุฒิปริญญาตาม 1.
วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)
 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
 5. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง)
 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
 5. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์)
 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
 5. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล)
 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
 5. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
วิศวกร ระดับ 5 (คอมพิวเตอร์)
 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระยะเวลา 1-2 ปี หลังจากจบวุฒิปริญญาตาม 1.
วิศวกร ระดับ 4 (คอมพิวเตอร์)
 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
วิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง)
 1. วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมขนส่ง
 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ยกเว้นสาขาวิศวกรรมขนส่งไม่จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 5. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
วิศวกร ระดับ 4 (โยธา/ขนส่ง)
 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมขนส่ง
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ยกเว้นสาขาวิศวกรรมขนส่งไม่จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 5. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
สถาปนิก ระดับ 4
 1. วุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
 5. ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านสถาปัตยกรรมระยะเวลา 1-2 ปี หลังจากจบวุฒิปริญญาตาม 1.
พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 5 (สิ่งแวดล้อม)
 1. วุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการจัดการสิ่งแวดล้อม
 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4
 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมและความปลอดภัย สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
เศรษฐกร ระดับ 5
 1. วุฒิปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
พนักงานบัญชี ระดับ 4
 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
พนักงานการเงิน ระดับ 4
 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 (Database Administrator)
 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์นับเป็นหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระยะเวลา 1-2 ปี หลังจากจบวุฒิปริญญาตรีตามข้อ 1.
พนักงานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4
 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์นับเป็นหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 5
 1. วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด โลจิสติกส์ การจัดการ การเงินบัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 5
 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด โลจิสติกส์ การจัดการ การเงินบัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4
 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด โลจิสติกส์ การจัดการ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
พนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 5
 1. วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่มีการเรียกเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management)
 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5
 1. วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาตรวจสอบภายใน
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านบัญชีการเงิน)
 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาตรวจสอบภายใน
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4
 1. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
นิติกร ระดับ 4
 1. วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4
 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาทรัพยากรบุคคล จิตวิทยาองค์การ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4
 1. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 (งานสำรวจและประเมินราคา)
 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้างเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5
 1. วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 3-5 ปี หลังจากจบวุฒิปริญญาตามข้อ 1.
พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4
 1. วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5
 1. วุฒิปริญญาโท อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4
 1. วุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร้์ ครุศาสตร์สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
พนักงานรักษาเขตทาง ระดับ 4
 1. วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4
 1. วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต วารสารศาสตรบัณฑิต หรือศิลปศาสตรบัณพิต สาขาการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
 3. ต้องมีผลคุแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
 4. ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 1-2 ปี หลังจากจบวุฒิปริญญาตาม 1.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิศวกร ระดับ 5 (โยธา)

ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า วางแผน และวางโครงการทางด้านวิศวกรรม ควบคุม โครงการและบริหารงานวิศวกรรมทั่วไป เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกร ระดับ 5 (โยธา)

ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า วางแผน และวางโครงการทางด้านวิศวกรรม ควบคุม โครงการและบริหารงานวิศวกรรมทั่วไป เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)

ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า วางแผน และวางโครงการทางด้านวิศวกรรม ควบคุม โครงการและบริหารงานวิศวกรรมทั่วไป เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)

ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า วางแผน และวางโครงการทางด้านวิศวกรรม ควบคุม โครงการและบริหารงานวิศวกรรมทั่วไป เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง)

ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า วางแผน และวางโครงการทางด้านวิศวกรรม ควบคุม โครงการและบริหารงานวิศวกรรมทั่วไป เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์)

ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า วางแผน และวางโครงการทางด้านวิศวกรรม ควบคุม โครงการและบริหารงานวิศวกรรมทั่วไป เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล)

ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า วางแผน และวางโครงการทางด้านวิศวกรรม ควบคุม โครงการและบริหารงานวิศวกรรมทั่วไป เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกร ระดับ 5 (คอมพิวเตอร์)

ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า วางแผน และวางโครงการทางด้านวิศวกรรม ควบคุม โครงการและบริหารงานวิศวกรรมทั่วไป เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกร ระดับ 4 (คอมพิวเตอร์)

ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า วางแผน และวางโครงการทางด้านวิศวกรรม ควบคุม โครงการและบริหารงานวิศวกรรมทั่วไป เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง)

ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า วางแผน และวางโครงการทางด้านวิศวกรรม ควบคุม โครงการและบริหารงานวิศวกรรมทั่วไป เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกร ระดับ 4 (โยธา/ขนส่ง)

ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า วางแผน และวางโครงการทางด้านวิศวกรรม ควบคุม โครงการและบริหารงานวิศวกรรมทั่วไป เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สถาปนิก ระดับ 4

ปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบแปลน อาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 5 (สิ่งแวดล้อม)

ปฏิบัติงานศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัยทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุตัวอย่าง สอบเทียบ เครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและร่วมดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4

ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมินและควบคุมความเสี่ยงในการทำงาน วางแผนระบบการทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของ รฟม. งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เศรษฐกร ระดับ 5

ปฏิบัติงานด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการรวบรวม ศึกษาและวิจัยข้อมูลเพื่อากรวิเคระาห์ทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานบัญชี ระดับ 4

ปฏิบัติงานด้านบัญชี ซึ่งมีลักษระงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสรรพบัญชี ของ รฟม.งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานการเงิน ระดับ 4

ปฏิบัติงานด้านการเงิน เงินกู้ และตรวจจ่าย ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน การจัดทำใบสำคัญจ่าย การหาแหล่งเงินกู้ การบริหารเงินกู้ รวมถึงดำเนินการทางด้านภาษี และการออกพันธบัตร รฟม. เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 (Database Administrator)

ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดสรร ดูแลและบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการ website และเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดเวลา วิเคราะห์ ออกแบบ และบริการงานด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) จัดทำข้อกำหนดและจัดทำมาตรฐานด้านเทคโนโลยี หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมขององค์กร เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4

ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบงานสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล บริหารจัดการ ควบคุม บำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรือ ปฏิบัติงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล แผนบริหารจัดการและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ รวมทั้งงานวิเคราะห์ วางแผน ติดตามการดำเนินโครงการ ด้านเทคโนโลยีขององค์กร งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 5

ปฏิบัติงานศึกาษความเหมาะสม การจัดให้มีและบริหารจัดการธุรกิจรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า งานการตลาด งานบริหารจัดการทรัพย์สิน งานธุรกิจบัตรโดยสาร งานกำหนดและเรียกเก็บค่าตอบแทน ค่าบริการและค่าธรรมเนียมในการใช้ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ งานประสานงานกับผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ งานกำกับดูแลและตรวจสอบรายได้จากผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัญญา งานกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัญญา ในส่วนที่นอกเหนือจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถและบำรุงรักษา งานบริการผู้โดยสาร งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 5

ปฏิบัติงานศึกษาความเหมาะสม การจัดให้มีและบริหารจัดการธุรกิจรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า งานการตลาด งานบริหารจัดการทรัพย์สิน งานธุรกิจบัตรโดยสาร งานกำหนดและเรียกเก็บค่าตอบแทน ค่าบริการและค่าธรรมเนียมในการใช้ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ งานประสานงานกับผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ งานกำกับดูแลและตรวจสอบรายได้จากผู้รับสัมปทานให้เป็ฯไปตามสัญญา งานกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานให้เป็ฯไปตามสัญญา ในส่วนที่นอกเหนือจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถและบำรุงรักษา งานบริการผู้โดยสาร งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4

ปฏิบัติงานศึกษาความเหมาะสม การจัดให้มีและบริหารจัดการธุรกิจรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า งานการตลาด งานบริหารจัดการทรัพย์สิน งานธุรกิจบัตรโดยสาร งานกำหนดและเรียกเก็บค่าตอบแทน ค่าบริการและค่าธรรมเนียมในการใช้ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ งานประสานงานกับผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ งานกำกับดูแลและตรวจสอบรายได้จากผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัญญา งานกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัญญา ในส่วนที่นอกเหนือจกาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถและบำรุงรักษา งานบริการผู้โดยสาร งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 5

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารความเสี่ยง งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5

ปฏิบัติงานจัดทำแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการองค์กรงานประเมินผลองค์กร งานกำกับดูแลกิจการที่ดี งานควบคุมภายในงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน งานควบคุมคุณภาพในภาพรวมขององค์กรให้เป็ฯไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานขององค์กร และงาน Compliance งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีลักษระงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานทั่วไปและงานวิศวกรรมขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านบัญชีการเงิน)

ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานทั่วไปและงานวิศวกรรมขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4

ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานทั่วไปและงานวิศวกรรมขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

นิติกร ระดับ 4

ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร งานนิติกรรม สัญญา คดีงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4

ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการด้านกำลังคน สรรหาบุคคล ทำทะเบียนประวัติสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน พัฒนาระบบและพัฒนาองค์กรด้านทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กร เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4

ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งมีลักษระงานที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ จัดซื้อ จัดจ้าง จัดซ่อม และบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เบิกจ่าย เก็บรักษาครุภัณฑ์ เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 (งานสำรวจและประเมินราคา)

ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับ งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5

ปฏิบัิงานด้านบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการประมูล งานบริหารเอกสาร งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4

ปฏิบัิงานด้านบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการประชุม งานบริหารเอกสาร งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5

ปฏิบัิงานด้านบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการประชุม งานบริหารเอกสาร งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4

ปฏิบัิงานด้านบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการประชุม งานบริหารเอกสาร งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานรักษาเขตทาง ระดับ 4

ปฏิบัติงานตรวจตรา ดูแล รักษา และป้องกันการบุกรุกเขตระบบรถไฟฟ้า ทางขึ้นลงสถานี ปล่องระบายอากาศ ศูนย์ซ่อมบำรุง และพื้นที่อื่นๆ ของ รฟม. ที่อยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้า งานตรวจสอบการได้รับอนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า ประสานงานกับผู้รับจ้าง ผู้รับสัมปทาน หน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้่รับมอบหมาย

พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4

ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ทั้งการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือผลงานของหน่ยงาน การชุมชนสัมพันธ์ การมวลชนสัมพันธ์ ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กรเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร งานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ รฟม.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแ ห่งประเทศไทย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. – 29 ต.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 14 ต.ค. 2562

สอบวันที่: 14 ต.ค. 2562

ประกาศผลสอบ: 14 ต.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “รฟม.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแ ห่งประเทศไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments