สนจ.แพร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ส.ค. -20 ส.ค. 2564

สนจ.แพร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ส.ค. -20 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.แพร่

ลิงค์: https://ehenx.com/15153/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: แพร่ (ศาลากลางจังหวัดแพร่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ส.ค. – 20 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.แพร่ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลีอกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี

ด้วยจังหวัดแพร่จะดำเนินการเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจังหวัดแพร่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.แพร่  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น ๒

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ (อาคาร ๖ ชั้น) ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมีองแพร่ จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 – 20 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.แพร่

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments